Lepší doprava v Praze » Vozy » Tramvaje » Zpracování zakázky – milníky v celé zakázce

Dne 16. června 2009 dorazil k prvním zkouškám na tramvajových tratích Dopravního podniku hl. m. Prahy referenční vůz ev. č. 9200, který byl v průběhu konání zkoušek stažen zpět do výrobního závodu v Plzni a dne 24. října 2009 nahrazen prototypovým vozem evidenčního čísla 9201 v částečně sériovém provedení. Dále je v Praze od 14. dubna 2010 zkoušen pro firmu Škoda Transportation a. s. tramvajový vůz 15T Light s odtrakčněným předním podvozkem.

Po provedení příslušných typových zkoušek byl dne 24. dubna 2010 zahájen podle Rozhodnutí Drážního úřadu spolehlivostní Zkušební provoz bez cestujících. Tento byl k 23. září 2010, po odstranění v jeho rámci projevených konstrukčních a kusových vad, ukončen a ze strany Dopravního podniku bylo vydáno souhlasné stanovisko se zahájením Zkušebního provozu s cestujícími. Zkušební provoz s cestujícími probíhal 24. září až 24. listopadu 2010 na linkách 7, 18 a 24. Základní podmínkou pro jeho úspěšné dokončení bylo, že se na vozidle nesmí, během stanovených 15 000 kilometrů, objevit závada ohrožující bezpečnost provozu a cestujících. Zkušební provoz s cestujícími byl následně vyhodnocen a dne 13. prosince 2010 byl dán Drážnímu úřadu podnět k homologaci tramvajového vozu 15T. Rozhodnutí o schválení typu tramvajového vozu bylo Drážním úřadem vydáno 30. prosince 2010.