Lepší doprava v Praze » Vozy » Tramvaje » Postup dodávek

Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době převzal a provozuje 123 nových tramvají typu 15T ForCity. Všechna vozidla jsou vypravována z vozovny Pankrác, která prošla rekonstrukcí pro deponaci a opravy těchto nových tramvají. Na jedné tramvaji, ev. č. 9243, 15T ForCity zkouší výrobce, po dohodě s provozovatelem, nový typ klimatizace pro cestující.

Vzhledem k některým vadám, které byly zjištěny v provozu, přijal výrobce tramvají opatření k jejich eliminaci a veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži Škoda Transportation a. s.

Za nejzávažnější vady považujeme:

  1. protáčení obručí tramvajových kol
  2. enormní opotřebení brzdových destiček
  3. nadměrné ojíždění tramvajových kol


V polovině roku 2015 dosáhl inventární stav Dopravního podniku 125 kusů tramvají typu 15T ForCity.