Lepší doprava v Praze » Vozy » Tramvaje

Na základě otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného a zveřejněného na centrální adrese 23. června 2005 byla 8. března 2006 uzavřena rámcová smlouva na dodávku až 250 kusů nových nízkopodlažních tramvají s dodavatelem Škoda Transportation, a. s.