Lepší doprava v Praze » Vozy » Metro » Vozy metra M1 » Technické údaje souprav

Základní členění vozů je na čelní (M1.1) a vložené (M1.2 a M1.3). Dva krajní vozy čelní a tři vozy vložené tvoří ucelenou – nedělitelnou soupravu. Řazení vlaku je pak v pořadí

M1.1 + M1.2 + M1.3 + M1.2 + M1.1

Vůz M1.1 je vybaven řídícím stanovištěm strojvedoucího, elektronickým tachografem, , mobilní částí zabezpečovacího zařízení PA 135, trakčním kontejnerem, baterií palubní sítě 110 V a statickým měničem 750Vss/3x400V pro pohon pomocných pohonů.

Vůz M1.2 je vybaven trakčním kontejnerem a kompresorovým soustrojím.

Vůz M1.3 je vybaven trakčním kontejnerem a centrálním řídícím počítačem (ZSG).

Každý vůz je navíc vybaven pneumatickou výzbrojí (brzdové potrubí, jímky, brzdové jednotky), řídícím počítačem brzdy (BSG) a pohonu (ASG) a celá souprava je propojena komunikační linkou MVB, která tak tvoří páteř řídícího systému SIBAS. Jeho mozkem je právě centrální řídící počítač ZSG, který pomocí MVB komunikuje s ASG a BSG každého vozu. Dále je SIBASem ovládáno osvětlení vozů, jejich ventilace, ovládání dveří a veškeré další systémy vlaku. Komunikaci řídícího systému s obsluhou vlaku obstarává barevný displej umístěný na pultu strojvedoucího.

 

Základní technické parametry

 

Uspořádání náprav                                          Bo´ Bo´

Rozchod                                                        1 435 mm

Maximální konstrukční rychlost                         90 km/h

Maximální provozní rychlost                             80 km/h

Jmenovité napětí napájecí kolejnice                  750 V

Hodinový výkon asynchronních motorů              4x160 kW

 

Technické parametry vozidla

M1.1

M1.2

M1.3

Délka vozu přes spřáhla

19 521 mm

19 206 mm

19 206 mm

Šířka vozu

2 712 mm

2712 mm

2 712 mm

Výška vozu

3 670 mm

3 670 mm

3 670 mm

Výška podlahy nad TK (nezatížené vozidlo)

1 150 mm

1 150 mm

1 150 mm

Vzdálenost středů podvozků

12 600 mm

12 600 mm

12 600 mm

Počet míst k sezení

40

48

48

Počet míst se stání ( 8 osob/m2)

216

218

218

Počet míst pro invalidní vozíky

2

0

0

Hmotnost prázdného vozu

27 900 kg

25 900 kg

25 600 kg

Hmotnost na nápravu

7 756 kg

7 200 kg

7 117 kg

Maximální rychlost provozní

80 km/h

Maximální zrychlení (5-28 km/h)

1,3 m/s2

Trakční motor (na každé nápravě)

Asynchronní čtyřpólový motor typu BASu 5529/4

3680 ot./min.

Jmenovitý výkon

160 kW