Druh

Provozní brzda – dvouokruhová , vzduchová ( 1. okruh – ovládá brzdy zadní nápravy, 2. okruh ovládá brzdy přední nápravy) .

Parkovací brzda – vzduchová, působí na zadní nápravu.

- u převodovky ALLISON je hydrodynamický retardér součástí převodovky, brzdný moment působí na zadní nápravu.

Brzdič - dvouokruhový, mechanicky ovládaný.