Lepší doprava v Praze » Vozy » Autobusy » Postup dodávek

11. 5. 2009 – podepsána Rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů

Rok 2009 – dodávka 100 kusů autobusů (67 standardních a 33 kloubových)

Rok 2010 – dodávka 124 kusů autobusů (52 standardních, 70 kloubových a 2 hybridní)

Rok 2011 – dodávka 178 kusů autobusů (73 standardních, 100 kloubových a 5 midibusů)

Stav dodávek nových busů SOR a SOLARIS k 22. 1. 2013

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

NB 12

60

25

73

8

0

166

NB 18

30

19

98

23

12

182

NBH 18

0

0

2

0

0

2

BN 8,5

0

15

5

0

0

20

SOLARIS

0

0

0

10

0

10

Celkem

90

59

178

41

12

Rok 2013 – by mělo být dodáno 58 kusů autobusů (53 kloubových a 5 midibusů), k 22.1.2013 z tohoto počtu dodáno 12 kloubových

Další dodávky budou plánovány s ohledem na finanční možnosti DP pro jednotlivé roky.