Lepší doprava v Praze » Vozy » Autobusy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) zajišťuje dopravní obslužnost hl. m. Prahy a přilehlého okolí na základě smluv s organizátorem dopravy - společností ROPID. V rámci zlepšení kultury cestování a bezpečnosti cestující veřejnosti nastavil organizátor dopravy v roce 2008 základní standardy kvality závazné pro všechny dopravce v síti PID, které se v čase postupně upravují. Z tohoto důvodu je nutné nastavení strategie obnovy vozového parku DPP v dlouhodobém časovém horizontu. Vzhledem k neustálému vývoji v dopravní obslužnosti, plynoucí z dopravních průzkumů a samotného rozvoje města a jeho okolí, je nezbytné být flexibilní a přizpůsobit se poptávce dopravní obslužnosti dle požadavků organizátora.

V současné době DPP provozuje přibližně 1 180 autobusů. Na základě nově stanovených standardů a výběrového řízení byla 11. května 2009 podepsána rámcová smlouva se společností SOR Libchavy na dodávku 720 autobusů. Rámcová smlouva umožnila DPP pružně reagovat na poptávku organizátora ohledně nákupu jednotlivých typů autobusů dle aktuálního vývoje v potřebách zajištění dopravní obslužnosti. Do 31. 12. 2016 bylo dodáno od společnosti SOR celkem 587 ks autobusů (239 standardních a 348 kloubových). Tímto byl kontrakt vyplývající z rámcové smlouvy se společností SOR vyčerpán.

Z důvodu poptávky organizátora dopravy na obslužnost vybraných linek malokapacitními autobusy, bylo na základě výběrového řízení v roce 2010 dodáno 15 kusů nízkopodlažních midibusů (délka 8,5 metru) od společnosti SOR Libchavy. Vzhledem k rostoucí přepravní poptávce bylo na podzim 2011 dodáno dalších 5 kusů vozidel typu BN 8,5.

Kategorie midibusů byla rozšířena na základě veřejné zakázky a následně uzavřené rámcové smlouvy se společností Solaris Bus & Coach v roce 2012 na dodávku až 40 vozů do roku 2015. Všech 40 ks bylo do konce roku 2015 dodáno.

V roce 2015 byl v pilotním projektu zahájen testovací provoz elektrobusu, který probíhá do současnosti. Dále bylo v roce 2016 pořízeno 5 nízkopodlažních standardních autobusů SOR NB12 v úpravě pro aplikaci nosičů kol (tzv. cykloboxů) a 11 nízkopodlažních kloubových autobusů SOR NB18 s dílčí úpravou (zvětšení prostoru pro zavazadla) za účelem zajištění přepravy leteckých cestujících mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla.

V současné době probíhají 3 veřejné zakázky na 50 ks autobusů standardních částečně nízkopodlažních, 150 ks autobusů kloubových nízkopodlažních a 300 ks autobusů standardních nízkopodlažních.

V rámci elektromobility připravuje DPP další pilotní projekty k provozování elektrobusů v Praze.

TYP Počet Popis autobusu
SOR NB 12 166 Standardní nízkopodlažní
SOR BN 8,5 20

Midibus nízkopodlažní

SOR NB 18 182 + 2* Kloubový nízkopodlažní
SOR NBH 18 2

Hybridní kloubový nízkopodlažní

Solaris Urbino 8,9 LE 10

Midibus nízkopodlažní

* zapůjčené vozy