bus

Autobusy

Dopravní podnik hl. m. Prahy provozuje na 1 200 autobusů. Průměrné stáří vozového parku autobusů je těsně pod legislativní hranicí 9 let. Díky nákupu nových nízkopodlažních autobusů dochází k nutné obnově vozového parku pro zajištění provozu a zároveň je navyšován podíl bezbariérově přístupných vozů. Zvyšováním podílů kloubových autobusů na jedné straně a midibusů na straně druhé je dále zajištěno lepší přizpůsobení nabídky poptávce cestujících.

 


Tramvaje

Tramvaj 15T vzniká jako nová tramvaj pro Prahu a splňuje všechny potřeby moderního velkokapacitního dopravního prostředku. Díky postupným dodávkám dojde v následujících letech k nahrazení populárních, leč zastaralých tramvají T3.


Metro

V roce 1990 se počítalo s provozním nasazením poslední dodávky původních ruských vozů metra typu 81-71 a v pražském Dopravním podniku narůstala potřeba nalézt výrobce vozidel nových, které by nejen doplňovaly stavy vlaků v závislosti na prodlužování jednotlivých linek metra, ale zároveň postupně nahrazovaly stávající, technicky velmi zastaralý vozový park. V následujících letech byl představen a realizován projekt na celkovou rekonstrukci stávajících vozů typového označení 81-71M. Pro pražské metra byl také vyvinut nový vůz metra typového označení M1.