Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

http://www.dpp.cz/ 

 

Projektant a inženýring:

METROPROJEKT Praha a. s., I .P. Pavlova 1786/2, Praha 2

www.metroprojekt.cz

 

Zhotovitel:

 

Bude vybrán po získání stavebního povolení