Projekční práce

  • dokumentace EIA vyskladněna 10/2016
  • dokumentace DUR vyskladněna v 11/2016
  • dokumentace DSP bude zpracována v roce 2017

Příprava stavby

  • závěr zjišťovacího řízení EIA vydán v roce 1/2017
  • o územní rozhodnutí bude požádáno v roce 2017
  • o stavební povolení bude požádáno po vydání územního rozhodnutí

Realizace stavby

  • předpokládaná realizace stavby je v období do roku 2020.