Projekt výstavby tramvajové trati Divoká Šárka - Dědinská je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem podání žádosti v návaznosti na vydání územního rozhodnutí.