Projekční práce

• oznámení EIA bylo zpracováno 6/2013

• dokumentace EIA vyskladněna v 3/2014 

• dokumentace DUR vyskladněna v 8/2016 

• dokumentace DSP bude zpracována v roce 2017 

Příprava stavby

• závěr zjišťovacího řízení EIA byl vydán 11/2013

• závazné stanovisko EIA bylo vydáno 7/2015

• o územní rozhodnutí bude požádáno v roce 2017

• o stavební povolení bude požádáno po vydání územního rozhodnutí

Realizace stavby

• Předpokládaná realizace stavby je v období do roku 2020.