Projekt výstavby tramvajové trati Barrandov – Holyně - Slivenec je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem podání žádosti v roce 2017.