Projekční práce

  •         dokumentace DUR byla zpracována v roce 2012
  •         dokumentace DSP byla zpracována v roce 2014 a aktualizována v roce 2016

Příprava stavby

  •      závěr zjišťovacího řízení EIA vydán v roce 2006
  •         územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2013 a nabylo právní moci po vypořádání odvolání v roce 2014
  •         v roce 2016 bylo zažádáno o stavební povolení, které bylo zatím vydáno na části PS 904 a PS 905 – úpravy měnírny Barrandov.
  •         v současné době probíhají jednání o odkupu pozemků potřebných pro výstavbu.

Realizace stavby

 

  •        předpokládaná realizace stavby je v období do roku 2020.