Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Vršovická 2015 – 2016

Rekonstrukce tramvajové trati na Vršovické ulici proběhla v celé její délce 2,6 km od zastávky Otakarova po Kubánské náměstí. Původní konstrukce tramvajové trati z velkoplošných panelů BKV byla nahrazena konstrukcí klasickou s kolejnicemi upevněnými k pražcům ve štěrkovém loži. Ve většině délky je použita bezžlábková kolejnice 49 E1, tyto úseky mají travnatý kryt. V místech přechodů a přejezdů je použita žlábková kolejnice NT1 a zpevněný kryt. Nová konstrukce trati a použitý zatravněný kryt významně přispěly ke snížení hluku z tramvajové dopravy.

V úseku mezi ul. Petrohradská a ul. Minská, kde se nacházejí zastávky tramvají Bohemians, byla zvolena odlišná konstrukce s ohledem na organizaci dopravy. V rámci akce RTT Vršovická zde byl vyřešen dlouholetý problematický přestup mezi autobusovými linkami a tramvajemi zřízením společných zastávek s úsekem jízdy autobusů po tělese tramvajové trati v délce 300 metrů. Za tímto účelem byla v daném úseku rozšířena osová vzdálenost trati a zřízena konstrukce odolná vůči pojíždění autobusů. Tramvajovou trať zde tvoří pevná jízdní dráha se žlábkovými kolejnicemi upevněnými systémem W-tram, kryt trati je zvolen cementobetonový na základě dobrých zkušeností s obdobnou instalací v zastávce Nádraží Podbaba.

Na křižovatce s Bělocerkevskou ulicí (tzv. křižovatka Eden) byla z důvodu vysokých intenzit automobilové dopravy i potřeby rychlé realizace stavebních prací použita technologie železobetonových prefabrikátů, které již byly na přejezdech instalovány např. na Vítězném náměstí a provozně se osvědčují. Tato technologická úprava umožnila zkrátit kompletní vyloučení křížení pro automobilovou dopravu pouze na jednu noc.

Významnou součástí stavby je provedená rekonstrukce celkem devíti nástupišť zastávek, kde došlo k jejich výraznému rozšíření a zřízení bezbariérových přístupů. Zásadní změnu doznaly zejména zastávky Slavia, sloužící kromě místních obyvatel také pro zákazníky blízkého obchodního centra a nárazově také pro diváky fotbalových zápasů. Nově byla změněna poloha zastávek, díky čemuž se podařilo zastávku Slavia ve směru do centra rozšířit z šířky 1,7 metru na 3 metry a zajistit přístup ve směru hlavních pohybů pěších. Obdobně výrazná byla také proměna zastávek Bohemians, nově sloužících pro přestup na autobusové linky či zastávek Koh-i-noor, využívaných občany při cestách na úřad městské části Praha 10.

Součástí akce byla také rekonstrukce trolejového vedení. Nové stožáry trolejového vedení byly pojaty jako sdružené společně pro trolej a veřejné osvětlení. V úsecích Otakarova – Nádraží Vršovice a Slavia – Kubánské náměstí jsou nové trolejové stožáry umístěny v ose tramvajové trati, realizace akce tak umožnila budoucí odstranění stožárů veřejného osvětlení na chodnících i trolejových převěsů nad jízdními pruhy.