Účastníci výstavby
Investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9
http://www.dpp.cz/

Projektant:
METROPROJEKT Praha a. s., I .P. Pavlova 1786/2, Praha 2
www.metroprojekt.cz

Zhotovitel stavby:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje.