Stavba tramvajové trati bude dokončena do dubna 2017 a navazující akce jiných investorů zahrnující rovněž některé zastávky tramvají pak do konce roku 2017.

Postup realizace:

 1. etapa – úsek od ul. Michelská k ul. Nad Vinným potokem: 21.5.2016 – 1.7.2016

 2. etapa – úsek od mostu přes Botič k ul. Nad Vinným potokem: 1.8.2016 – 27.8.2016

 3. etapa – uzavření celé trati od Vladimírovy ulice po smyčku Spořilov: 28.8.2016 – 25.11.2016

 4. etapa – úsek Plynárna Michle – Spořilov: 26.11.2016 – 1.4.2017 (přerušeno 10.12.2016 – 29.1.2017)

 Dále v roce 2017 navázaly práce dalších investorů včetně úprav zastávek tramvají.