Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

http://www.dpp.cz/ 

 

Projektant: 

METROPROJEKT PRAHA a. s., I .P. Pavlova 1786/2, Praha 2

www.metroprojekt.cz

 

Technický dozor stavby:

Inženýring dopravních staveb, a. s.

 

Zhotovitel stavby:

Společnost RTT Vinohradská STRABAG Rail – EUROVIA CS.