Rekonstrukci je nutno provést z důvodu zajištění bezbariérového přístupu na tramvajové zastávky a již značného stáří stávající tramvajové trati a s tím souvisejícímu technickému stavu trati, který vede ke zvýšené hlučnosti, k nutnosti snižování rychlosti spojů a k riziku vzniku častějších havarijních situací. Plánovaná rekonstrukce tramvajové trati byla avizována na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Ten následně vypracoval koncepční studii, jež řeší kompletní podobu Vinohradské ulice vyhovující současným urbanistickým potřebám a slouží jako základní podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace vedoucích k celkové rekonstrukci uličního prostoru. Podle této studie bude tedy vyprojektována a následně zrealizována i rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici v úseku Muzeum – Želivského s vynecháním již zrekonstruované zastávky a křižovatky Flora.