Finanční zajištění projektu se předpokládá z vlastních zdrojů DPP a z dotace města.