V únoru 2017 byla podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace a na inženýrskou činnost se společností METROPROJEKT PRAHA a.s. a byly zahájeny projekční práce.