Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Rekonstrukce tramvajové tratě Vinohradská (2017)

Rekonstrukci si vyžádala potřeba zajištění bezbariérového přístupu na tramvajové zastávky a již značného stáří stávající tramvajové trati. Technický stav původní trati vedl ke zvýšené hlučnosti, k nutnosti snižování rychlosti spojů a k riziku vzniku častějších havarijních situací. Plánovaná rekonstrukce tramvajové trati byla avizována Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy. Ten následně vypracoval koncepční studii, jež řeší kompletní podobu Vinohradské ulice, vyhovující současným urbanistickým potřebám, a slouží jako základní podklad pro přípravu navazujících stupňů projektové dokumentace, vedoucích k celkové rekonstrukci uličního prostoru. Podle této studie byla tedy vyprojektována a následně realizována i rekonstrukce tramvajové trati ve Vinohradské ulici v úseku Muzeum – Želivského, s vynecháním již zrekonstruované zastávky a křižovatky Flora.

Celá stavba se skládá ze dvou konstrukčně a dopravně odlišných částí. Východní úsek mezi zastávkami Želivského a Flora je dlouhý 0,6 km, tvoří ho klasická konstrukce s příčnými betonovými nebo dřevěnými pražci ve štěrkovém loži. Kolejnice jsou použity bezžlábkové typu 49E1. Povrch tramvajové trati je převážně zatravněný. V úseku se nacházejí dva páry tramvajových zastávek Želivského (u Strojimportu) a Olšanské hřbitovy, které jsou řešeny jako ostrůvky. Nově jsou bezbariérové s výškou nástupní hrany 24 centimetrů nad hlavou kolejnice.

Západní úsek, blíže centru města, je dlouhý 1,9 km. Nachází se mezi Sudoměřskou a Španělskou ulicí. Tramvajová trať je konstrukčně řešena převážně přímým upevněním kolejnic na betonové desce. Je tedy použita konstrukce pevné jízdní dráhy se systémem upevnění W-tram. Koleje jsou uloženy na antivibrační rohož. V celém rozsahu jsou použity žlábkové kolejnice NT1 s tlumícími a izolačními prvky. Povrch je v celém rozsahu asfaltový. V úseku jsou čtyři páry zastávek: Italská, Vinohradská tržnice, Jiřího z Poděbrad, Radhošťská. Část zastávek nově bezbariérově zpřístupňuje již projekt rekonstrukce trati, část se dočká až s navazující rekonstrukcí chodníků a vozovek.