Probíhá výběr zhotovitele stavebních prací. Po ukončení výběru a podpisu smlouvy o dílo bude v letních měsících roku 2017 přistoupeno k samotné realizaci.