Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Rekonstrukce tramvajové tratě Klapkova (2017)

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzavírky komunikace. Před rekonstrukcí TT by měla proběhnout rekonstrukce trubních vedení (kanalizace, plyn), pokud možno i potřebná rekonstrukce kabelových sítí (zejm. v oblasti nástupišť) a odvodnění vozovek (přípojky nových uličních vpustí). Naopak rekonstrukce navazujících vozovek by měla být provedena po stabilizaci nové polohy koleje (pokud možno v bezprostřední návaznosti).
Rekonstrukci nástupišť (i navazujících chodníků) je nutno naplánovat tak, aby nebyly současně rozkopány protilehlé chodníky.
Před zahájením stavebních prací bude trolejové vedení odpojeno od napájení, ukotveno na hranicích stavby, zabezpečeno a odsunuto.
Provoz tramvají a autobusů ve smyčce Březiněveská zůstane zachován po celou dobu výstavby.

Na základě koordinace s ostatními stavbami se předpokládá následující postup prací:

1)    Úsek Březiněvská – Líbeznická
    Po realizaci kanalizačních přechodů bude provedena rekonstrukce TT ve spodním úseku ul. Klapkova. Současně bude realizována rekonstrukce kanalizace a vodovodu v severní části ulice.

2)    Úsek Líbeznická -  Větrušická
Po realizaci kanalizačních přechodů bude provedena rekonstrukce TT ve středním úseku ul. Klapkova. Současně bude realizována rekonstrukce kanalizace a vodovodu v severní části ulice.

3)    Úsek Větrušická - Horňátecká
Po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodů v severní části ul. Klapkova bude provedena rekonstrukce TT i v tomto úseku TT.

Ostatní:
Práce mimo oblast rekonstrukce kanalizací  je možno provádět nezávisle na pracích na vlastní tramvajové trati.