Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě

Dopravní podnik hl. m. Prahy provozuje v současné době více než 142 kilometrů tramvajových tratí, jejichž technický stav je systematicky zlepšován zásadními rekonstrukcemi s cílem zvýšení jízdního komfortu i rychlosti dopravy a současně umožnění bezbariérového nástupu do nízkopodlažních vozů na zastávkách. Pro umožnění stále se zlepšující kvality poskytovaných služeb je připravován také rozvoj tramvajové sítě výstavbou nových tratí. Tramvajová doprava zajišťuje ve srovnání s autobusy vyšší komfort, rychlost i kapacitu a je tedy vhodná pro realizaci přepravních vztahů ve velmi vytížených relacích. Tramvaje díky síťovému charakteru vedení tratí a stále rostoucímu počtu nízkopodlažních spojů tvoří alternativy umožňující cestovat s menším množstvím přestupů, což oceňují zejména cestující s omezenou schopností pohybu. Nové tramvajové tratě jsou proto připravovány v relacích nahrazujících vytížené autobusové spoje a v oblastech s předpokladem rozvoje poptávky po dopravě. Významným impulsem pro zvyšování podílu tramvajové dopravy je otázka ekologická, neboť bylo expertními analýzami vypočteno, že při naplnění platné státní energetické koncepce ČR bude do roku 2040 poměrná hodnota emisí oxidu uhličitého vzniklá přepravením jednoho cestujícího v tramvaji poloviční v porovnání s jízdou autobusem. Výstavba nových tramvajových tratí a systematická obnova stávajících tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. V koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy se Dopravní podnik podílí také na přípravě trasování tramvajových tratí do rozvojových lokalit uvažovaných k zastavění v územním plánování.


Rekonstrukce tratě Vršovická (2016)

Rekonstrukce tramvajové trati ve Vršovické ulici v úseku mezi zastávkami Otakarova a Kubánské náměstí v celkové délce 2,6 km. Součástí stavby bylo rovněž rozšíření zastávek, zřízení bezbariérových přístupů a realizace komfortního přestupního bodu mezi tramvajemi a autobusy v zastávce Bohemians. Stavba byla realizována ve třech etapách v letech 2015 a 2016.


Výstavba tratě Barrandov – Holyně - Slivenec (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné na Barrandově do prostoru realizované nové výstavby navazující na sídliště Barrandov a dále do rozvojových území Holyně a Slivence. Trať je v současné době ve stavu žádosti o stavební povolení s cílem výstavby do konce roku 2020.


Výstavba tratě Modřany – Libuš (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné v Modřanech do sídliště Libuš s budoucím napojením na připravovanou trasu metra D ve stanici Libuš. Trať je v současné době v projekční přípravě s cílem výstavby do konce roku 2020


Rekonstrukce tratě Klapkova (2017)

Předmětem stavby je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Klapkova od smyčky Březiněvská po tramvajovou smyčku Kobylisy (včetně odvodnění). Poloha TT zůstává zachována ve středu ulice Klapkova. V oblasti zastávek je s ohledem na zřízení zastávkových mysů navrženo zvětšení osové vzdálenosti na 3500 mm. Konstrukce panelů BKV bude nahrazena novou konstrukcí pevné jízdní dráhy (PJD), tj. stojinové kolejnice s pružným upevněním na podkladní betonové desce. Povrch bude asfaltový (litý asfalt). V koncové části bude v koleji směrem do centra (vstřícně s kolejí z centra) zřízena konstrukce na betonových pražcích s dlážděným krytem.


Výstavba tratě Divoká Šárka – Dědinská (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné Divoká Šárka ulicí Vlastina do sídliště Na Dědině a dále podél ulice Drnovská na novou konečnou stanici Dědinská. Trať je v současné době v projekční přípravě s cílem výstavby do konce roku 2020.


Rekonstrukce tratě Nuselská – U Plynárny (2017)

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Nuselská a U Plynárny v celkové délce 2,5 km. Stavba je koordinována s akcemi jiných městských investorů a dochází postupně také k rekonstrukci komunikace včetně zřízení bezbariérových zastávek tramvají. Akce je realizována v několika etapách v období od května 2016 do března 2017, přičemž navazující akce ostatních investorů budou pokračovat až do roku 2018.


Rekonstrukce tratě Vinohradská (Muzeum – Želivského) 

Úkolem rekonstrukce tramvajové trati, která proběhne v rámci celkové rekonstrukce Vinohradské ulice, je především snížení hluku z provozu tramvají, které jsou nyní provozovány na již dožité konstrukci kolejového svršku, a bezbariérové zpřístupnění všech zastávek v úseku.