Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě

Dopravní podnik hl. m. Prahy plánuje pro umožnění stále se zlepšující kvality poskytovaných služeb rozvíjet síť tramvajových tratí. Tramvajová doprava zajišťuje ve srovnání s autobusy vyšší komfort, rychlost i kapacitu a je tedy vhodná pro realizaci přepravních vztahů ve velmi vytížených relacích. Současně tramvaje díky síťovému charakteru vedení tratí a stále rostoucímu počtu nízkopodlažních spojů tvoří alternativy umožňující cestovat s menším množstvím přestupů, což oceňují zejména cestující s omezenou schopností pohybu. Dopravní podnik hl. m. Prahy v současné době připravuje nové tramvajové tratě zejména v relacích nahrazujících autobusové spoje. Významným impulsem pro zvyšování podílu tramvajové dopravy je v tomto případě otázka ekologická, kdy na základě platné státní energetické koncepce ČR budou do roku 2040 výrazně sníženy emise CO2 při výrobě elektřiny. Tzv. uhlíková stopa emisí CO2 vztažená na jeden místokilometr u tramvajové dopravy pak bude v porovnání s autobusovou dopravou poloviční. Výstavba tramvajových tratí tak přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. V koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy se Dopravní podnik podílí také na přípravě výhledových tramvajových tratí také do rozvojových lokalit uvažované nové zástavby, kde by tramvaje tvořily od počátku připravenost dopravní infrastruktury. 


Rekonstrukce tratě Vršovická (2016)

 Rekonstrukce tramvajové trati ve Vršovické ulici v úseku mezi zastávkami Otakarova a Kubánské náměstí v celkové délce 2,6 km. Součástí stavby bylo rovněž rozšíření zastávek, zřízení bezbariérových přístupů a realizace komfortního přestupního bodu mezi tramvajemi a autobusy v zastávce Bohemians. Stavba byla realizována ve třech etapách v letech 2015 a 2016.


Výstavba tratě Barrandov – Holyně - Slivenec (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné na Barrandově do prostoru realizované nové výstavby navazující na sídliště Barrandov a dále do rozvojových území Holyně a Slivence. Trať je v současné době ve stavu žádosti o stavební povolení s cílem výstavby do konce roku 2020.


Výstavba tratě Modřany – Libuš (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné v Modřanech do sídliště Libuš s budoucím napojením na připravovanou trasu metra D ve stanici Libuš. Trať je v současné době v projekční přípravě s cílem výstavby do konce roku 2020


Výstavba tratě Divoká Šárka – Dědinská (2020)

Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné Divoká Šárka ulicí Vlastina do sídliště Na Dědině a dále podél ulice Drnovská na novou konečnou stanici Dědinská. Trať je v současné době v projekční přípravě s cílem výstavby do konce roku 2020.