Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Popis projektu

První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice.

Délka úseku je 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené – 5 hloubených a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Jedná se o nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze a zároveň největší stavební investici nejbližších pěti let.

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1694 ze dne 18.7.2017

 • Zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu;
 • Zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti;
 • Zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti;
 • Snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra;
 • Zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo rekonstrukce;
 • Zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.

 

Stavební části

Výstavba trasy I.D metra se předpokládá v délce cca 6 let od získání stavebního povolení a podpisu smlouvy s dodavatelem stavby na hlavní dílo.
Samotnému zahájení hlavních prací budou předcházet činnosti jako archeologický a geologický průzkum, předpoklad zahájení rok 2018.

 • 1. etapa Pankrác – depo Písnice – 8 stanic (7,9 km)
 • 2. etapa Vlakové depo
 • 3. etapa Pankrác – Náměstí Míru, délka 2,7 km, 2 stanice.

 

Jedná se o postup, který byl navržen tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor, co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části Prahy a přilehlého regionu. Dalším důvodem této etapizace je co nejrychlejší snížení nepříznivého ekologického dopadu stávající automobilové a autobusové dopravy.

 

Dopravní systém nového metra

 • Bezobslužný a plně automatizovaný provoz metra – nové třívozové soupravy metra
 • Využití současných trendů technologií dopravních systémů
 • Efektivní řízení provozních nákladů
 • Flexibilita a plynulost provozu
 • Bezpečnost cestujících - Bezpečnostní stěny na nástupištích
 • Vysoká přepravní kapacita cestujících
 • Přepravní kapacita cestujících Metra A, B, C celkem 1,5 mil./den
 • Maximální přepravní kapacita Metro I.D – 356 tis./den