Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Plány a vizualizace

Ve spolupráci s IPR se připravuje zadání výtvarných a architektonických soutěží na podobu stanic.

Trasa metra D

Trasa I.D

 

 

Studie fázování a postupu výstavby Pankrác – Depo Písnice 3/2017


pdf
Prezentace ke stažení

 

Umístění a vizualizace stanic


pdf
Prezentace ke stažení

 

Automatický systém metrapro Prahu 3. tisíciletí


pdf
Prezentace ke stažení