Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Historie projektu

Historie trasy metra D je opravdu bohatá: první přípravné studie pocházejí již z roku 1991. Vedení trasy v jižní části města se poměrně rychle stabilizovalo, pokračování trasy za Náměstí Míru a Hlavní nádraží je dodnes předmětem studií a nebylo definitivně rozhodnuto o jeho vedení. Prověřováno je pokračování za stanici Hlavní nádraží buď do centra do oblasti Náměstí Republiky nebo v souladu s platným územním plánem do oblasti Žižkova.

Přestože nikdy nebyl zpochybněn význam trasy I.D pro obsluhu zejména jižní části města, výstavba byla neustále odkládána z důvodu nedostatku finančních prostředků a také proto, že přednost dostaly jiné dopravní projekty.

  • Pravomocné územní rozhodnutí pro trasu I.D metra bylo vydáno 26.6.2014 na celou trasu, tedy v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. 
  • V červnu 2016 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. V červenci magistrát stavební řízení na 18 měsíců přerušil z důvodu nekompletnosti žádosti (majetkoprávní zajištění).
  • Jako nezbytná součástí celého projektu se řeší legislativní zajištění bezobslužného metra. 
  • Ve spolupráci s IPR se připravuje zadání výtvarných a architektonických soutěží na podobu stanic.

V současné době (únor 2017) probíhají majetkoprávní zajištění pozemků pro výstavbu metra a připravuje se projekt zapojení soukromého sektoru do realizace nadzemních částí stanic metra (administrativní a rezidenční zástavba).