Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Financování projektu

S celkovými náklady stavby se počítá v objemu 51,4 mld. (při úrovni cen roku 2015):

1. I.etapa – 35,9 mld.

2. vlakové depo – 3,6 mld.

3. II. etapa – 11,9 mld.

Celkové financování stavby v tuto chvíli není dořešeno – předpokládá se příspěvek z fondů EU, MHMP a vlády ČR.

Aktuální výdaje projektu (zpracování dokumentace pro EIA, ÚR a SP, zajištění ÚR, zajištění podkladů pro žádost o SP, výkupy pozemků, studie, poradenství atd.) – cca 741 milionů korun.