První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. Délka úseku je 10,6 km, bude na něm 10 stanic – Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Jedná se o nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze.

Hlavní důvody pro výstavbu trasy I.D jsou následující:

  • Zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu;
  • Zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti;
  • Zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti;
  • Snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra;
  • Zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo rekonstrukce;
  • Zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.

 

Stavební části

Zahájení výstavby trasy I.D metra se předpokládá v prvním pololetí roku 2017. V současné době je navržena následující etapizace výstavby a zprovozňování:

  • 1. etapa Pankrác – Nové Dvory, délka 4,1 km, 5 stanic, zahájení výstavby 2017, zahájení provozu 2022;
  • 2. etapa Nové Dvory – Depo Písnice včetně depa, délka 3,8 km, 3 stanice, zahájení výstavby 2017, zahájení provozu 2022;
  • 3. etapa Pankrác – Náměstí Míru, délka 2,7 km, 2 stanice, zahájení výstavby dle investičních možností hl. m. Prahy;

Jsou prověřovány i různé možnosti změny etapizace výstavby a zprovozňování trasy I.D tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor, co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části města a přilehlého regionu a aby byly co nejrychleji sníženy nepříznivé ekologické dopady stávající automobilové a autobusové dopravy.