První provozní úsek trasy D (I.D) je částí zcela nové, čtvrté trasy pražského metra. Úsek I.D je připravován v rozsahu Náměstí Míru – Depo Písnice. 

Délka úseku je 10,6 km s celkovým počtem 10 stanic (4 ražené – 5 hloubených a 1 povrchová): Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. 

Jedná se o nejvýznamnější připravovanou dopravní stavbu v Praze a zároveň největší stavební investici nejbližších pěti let.Hlavní důvody pro výstavbu trasy I.D jsou následující:

  • Zajistit kvalitní dopravní obslužnost rozsáhlých sídlištních celků v oblasti Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů a Písnice a dalších spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu;
  • Zamezit rostoucímu podílu individuální automobilové dopravy a snížit přetížení pozemních komunikací v zájmové oblasti;
  • Zlepšit kvalitu a úroveň veřejné dopravy v zájmové oblasti;
  • Snížit současné vysoké kapacitní nároky na linku C metra;
  • Zajistit kapacitní dopravní alternativu k Nuselskému mostu v případě jeho havárie nebo rekonstrukce;
  • Zlepšit kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti.

 

Stavební části

Výstavba trasy I.D metra se předpokládá v objemu 6 let od získání stavebního povolení a podpisu smlouvy s dodavatelem stavby na hlavní dílo. 

Samotnému zahájení hlavních prací budou předcházet činnosti jako archeologický a geologický průzkum v předpokladu roku 2018.

  • 1. etapa Pankrác – depo Písnice – 8 stanic (7,9 km)
  • 2. etapa Vlakové depo
  • 3. etapa Pankrác – Náměstí Míru, délka 2,7 km, 2 stanice.

 

Jedná se o postup, který byl navržen tak, aby bylo dosaženo maximálních úspor, co nejrychlejšího zkvalitnění dopravní obsluhy jižní části Prahy a přilehlého regionu. Dalším důvodem této etapizace je co nejrychlejší snížení nepříznivého ekologického dopadu stávající automobilové a autobusové dopravy.