Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Účastníci výstavby

Investor

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

http://www.dpp.cz/

Obstaravatel

Inženýring dopravních staveb a. s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

http://www.ids-praha.cz/ 

Projektant stavební a technologické části do úrovně DVZ včetně autorského dozoru

METROPROJEKT Praha a. s., Náměstí I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

http://www.metroprojekt.cz/ 

Dodavatel stavební části včetně realizační dokumentace

„Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)“; Metrostav a. s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 jako „vedoucí účastník sdružení“ a HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „člen sdružení“

http://www.metrostav.cz/

http://www.hochtief.cz/ 

Dodavatel technologické části

není znám (dosud nebylo ukončeno výběrové řízení)