Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Popis projektu

Prioritou v rozvoji pražského metra, potvrzenou usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1288 z 28. srpna 2007, bylo prodloužení tratě A metra západním směrem za stanici Dejvická. Rozhodující částí tohoto záměru bylo vybudování úseku od stávající stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol, jedná se o pátý provozní úsek tratě A.  Tím prvním byl úsek mezi dnešní stanicí Dejvická (tehdy Leninova) a Náměstím Míru, který byl slavnostně otevřen 12. srpna 1978.

Celé stavbě byla věnována mimořádná pozornost na všech úrovních. V první řadě to bylo zpracování územně - plánovací dokumentace, na které navazovalo několik stupňů projektů, jejich projednání a zajištění příslušných stavebních povolení. Klíčovou záležitostí pro nastartování celého procesu bylo zajištění finančních prostředků z evropských fondů.

Cílem projektu bylo výrazné zlepšení dopravní obsluhy městské části Praha 6, s podstatnou redukcí povrchové hromadné dopravy (především autobusové), znamenající odpovídající snížení ekologické zátěže. Zásadním přínosem nově vybudovaného úseku je přesun terminálu městských a regionálních autobusových linek z exponovaného Vítězného náměstí ke stanici metra Nádraží Veleslavín. Výrazně lépe dostupný je nyní nemocniční areál v Motole, kam směřují každodenně tisíce zaměstnanců a pacientů.

Součástí prodloužení tratě A metra, představující čtyřstaniční (stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol) ražený úsek o délce 6 kilometrů, bylo také vybudování autobusového terminálu Veleslavín a autobusového obratiště Vypich.

Nově vybudovaný úsek Dejvická – Nemocnice Motol byl pro veřejnost otevřen 6. dubna 2015.