Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Harmonogram zpracování projektu

Plánované termíny přípravy a realizace stavby:

Fáze investičního procesu zahájení ukončení
Vypracování ověřovací studie souboru stavby   10/2007
Vypracování a schválení přípravné dokumentace k územnímu rozhodnutí 03/2007 11/2007
Vypracování a schválení projektové dokumentace 07/2008 ke stavebnímu povolení 11/2008  
Zahájení stavebních řízení a právní moc základních 07/2009 01/2010
Stavebních povolení stavby (SP nabyla účinnosti tj. jsou vykonavatelná k30. 9. 2009)    
Zadání zakázky na dodávku stavební části 04/2009 12/2009
Realizace stavební části 12/2009 12/2014
Předstihové práce technologické části-výběr 2010 2011
Technologická část výběr zhotovitele 2010 2011
Realizace technologické části stavby 2011 2014