BRE1 – montážní komora TBM, část montážní šachty
BRE1 – montážní komora TBM, část montážní šachty, vpravo přístupová štola Kateřina
Dvoukolejní tunel směr Motol z BRE1
Montážní šachta TBM na  BRE1
Zařízení staveniště BRE1 – odkladová část pro komponenty TBM
Zařízení staveniště KU1
Zařízení staveniště KU1
Zařízení staveniště MO1
Zařízení staveniště VE – práce inženýrsko-geologického průzkumu
Zařízení staveniště VE – práce na přeložkách kanalizace
Zařízení staveniště E2
Zařízení staveniště CV3
Zařízení staveniště E2