Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Fotogalerie » 2010 prosinec
Zařízení staveniště BRE1 – montážní šachta TBM
Zařízení staveniště BRE1 – zásobník pasových dopravníků pro TBM
Zařízení staveniště BRE1 – pohled z montážní komory TBM do šachty TBM
Zařízení staveniště BRE1 – montážní šachta TBM – armování železobetonového dna šachty
Zařízení staveniště BRE1 – objekt obratové koleje – příprava na rozfárání stanice
Zařízení staveniště BRE1 – objekt obratové koleje – příprava na rozfárání stanice
Zařízení staveniště KU1 – zemní práce v objektu strojovna vzduchotechniky
Zařízení staveniště KU1 – zařízení staveniště Kukulova
Zařízení staveniště MO1 – zemní práce Zakládání staveb
Zařízení staveniště MO1 – zemní práce u opěrné zdi
Zařízení staveniště CV3 – trasa přístupové štoly stanice Červený Vrch
Zařízení staveniště CV3 – zázemí přístupové štoly stanice Červený Vrch
Zařízení staveniště VE – přeložky slaboproudých kabelů
Zařízení staveniště VE – vrtání zápor pro sjízdnou rampu
Zařízení staveniště E2 – myčka dopravních prostředků
Zařízení staveniště E2 – výkop jámy TBM