Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Fotogalerie » 2010 listopad
Zařízení staveniště KU1 – zemní práce v objektu strojovna vzduchotechniky
Zařízení staveniště MO1 – vrtání pilot
Zařízení staveniště BRE1 – čelba objektu obratové koleje stanice Petřiny
Zařízení staveniště BRE1 – ražba objektu obratové koleje stanice Petřiny
Zařízení staveniště BRE1 – dno montážní šachty TBM
Zařízení staveniště BRE1 – dvoukolejný tunel směr Motol uzavírání profilu protiklenbou
Zařízení staveniště BRE1 – zásobník pasových dopravníků pro TBM
Zařízení staveniště CV3 – portál přístupové štoly stanice Červený Vrch
Zařízení staveniště CV3 – čelba přístupové štoly stanice Červený Vrch
Zařízení staveniště CV3 – přístupová štola stanice Červený Vrch
Zařízení staveniště E2 – jáma TBM, práce na první kotevní úrovni
Zařízení staveniště E2 – vrtání pilot pro zajištění jámy TBM
Zařízení staveniště VE – přeložka kanalizačního řádu DN 400
Zařízení staveniště VE – ražba štoly přeložky kanalizačního řadu