Zařízení staveniště BRE1 – ocelová konstrukce přesypu dopravníkových pasů
Zařízení staveniště BRE1 – předmontáž dílů razícího komplexu
Zařízení staveniště BRE1 – kompletace štítu TBM
Zařízení staveniště BRE1 – razící štít TBM – pohled na řeznou hlavu
Zařízení staveniště BRE1 – závěs razícího štítu
Zařízení staveniště BRE1 – rozfárání stanice Petřiny
Zařízení staveniště BRE1 – montážní komora TBM – ocelový opěrný rám
Zařízení staveniště KU1 – dvojkolejný tunel obratových kolejí
Zařízení staveniště MO1 – práce na první kotevní úrovni SO trvale kotvená stěna
Zařízení staveniště CV2 – zajištění stavební jámy vestibulu
Zařízení staveniště VE – zajištění stavební jámy vestibulu
Zařízení staveniště E2 – jáma TBM – dokončování zemních prací