Zařízení staveniště KU1 – čelba ražby tunelu pro obratové koleje
Zařízení staveniště KU1 – ražba tunelu pro obratové koleje
Zařízení staveniště KU1 – portál tunelu pro obratové koleje
Zařízení staveniště MO1 – trvale kotvená podzemní stěna
Zařízení staveniště MO1 – přeložka dešťové kanalizace pod ul. Kukulova
Zařízení staveniště BRE1 – štít TBM – pohled zepředu na řeznou hlavu
Zařízení staveniště BRE1 – montážní komora TBM – závěs štítu
Zařízení staveniště BRE1 – ražba levého a pravého bočního výrubu stanice Petřiny
Zařízení staveniště VE – horní ŽB trám pilotové stěny stavební jámy vestibulu
Zařízení staveniště CV2 – základ pro věžový jeřáb
Zařízení staveniště CV2 – vrtání zápor pro zajištění stavební jámy vestibulu
Zařízení staveniště CV3 – portál přístupové štoly