Zařízení staveniště BRE1 – uložení Svaté Barbory do portálu štoly Markéta 21. 6. 2010
Zařízení staveniště BRE1 – uložení Svaté Barbory do portálu štoly Markéta 21. 6. 2010
Štola Markéta – první metry z BRE1 do budoucí stanice Petřiny
Štola Markéta – z BRE1 do budoucí stanice Petřiny
Přístupová štola Markéta – čelba, odtěžování rubaniny
BRE1 – přístupová štola Kateřina – portál a rampa
Přístupová štola Kateřina – primární ostění, čelba
BRE1 – montážní šachta TBM – dokončená konstrukce z převrtávaných pilot Ø 1,2m
Zařízení staveniště KU1- zajištění svahu a základy pod buňkoviště
Zařízení staveniště KU1- zajištění svahu a základy pod buňkoviště
Zařízení staveniště KU1 – úprava svahů, část buňkoviště
Zařízení staveniště KU1 – budování buňkoviště
Zařízení staveniště CV3 – oplocení severní části + budoucí provizorní schodiště
Zařízení staveniště E2 - budování základů pod buňkoviště