Pohled na portál tunelu pro obratové koleje stanice Motol
Provádění stříkaného betonu v tunelu pro obratové koleje stanice Motol
Práce v levém bočním výrubu stanice Petřiny – injektování
Rozfárání stanice Petřiny – levý boční výrub
Konstrukce pásového dopravníku ve sjízdné rampě na zařízení staveniště mezi stanicemi Petřiny a Motol
Provádění pomocných konstrukcí pro rozjezd štítů v montážní šachtě TBM na zařízení staveniště mezi stanicemi Petřiny a Motol
Práce v montážní komoře TBM na zařízení staveniště mezi stanicemi Petřiny a Motol
Přístupová štola Červený Vrch – osazování výztuže na čelbě
Stanice Červený Vrch – přístupová štola Červený Vrch
Zemní práce v jámě TBM mezi stanicemi Červený Vrch a Dejvická – výkop na třetí kotevní úrovni
Stanice Veleslavín – vrtání zápor pro zajištění sjízdné rampy