Přístupová štola Markéta z BRE1
Montážní komora TBM z BRE1
Přístupová štola Kateřina z BRE1
Přístupová štola Kateřina z BRE1
Zařízení staveniště BRE1, mycí rampa
Montážní šachta na BRE1
Zařízení staveniště KU1
Zařízení staveniště KU1
Zařízení staveniště MO1
Zařízení staveniště CV3 – zemní práce před portálem přístupové štoly
Zařízení staveniště E2 buňkoviště
Zařízení staveniště VE – práce inženýrsko-geologického průzkumu
Zařízení staveniště VE – šachta pro inženýrsko-geologický průzkum