Finanční zajištění projektu je aktuálně zajišťováno z vlastních zdrojů DPP.