DPP aktuálně disponuje stavebním povolením. Je zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Po přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude formou veřejné zakázky vybrán v průběhu roku 2017 zhotovitel stavby a následně bude zahájena realizace.