Lepší doprava v Praze » Metro » Opatov – modernizace stanice metra (2017)

Záměr  se týká zejména modernizace  normálního a nouzového osvětlení veřejných a služebních prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů napájených z rozvaděčů osvětlení, modernizace napájení informačního systému a reklamních panelů, řídícího systému osvětlení, sdělovacích zařízení a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se ve veřejné části počítá s výměnou podhledů, opravou obkladů stěn, dlažeb, výstupů a dále stavebních úprav souvisejících s výše uvedenou činností. Na úrovni terénu bude provedena výměna hydroizolačního souvrství. Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu do stanice metra včetně všech navazujících profesí. Bezbariérový přístup bude tvořen kaskádou osobních výtahů. Výtah z vestibulu bude zakomponován do pevného schodiště na nástupiště, podobně jako je tomu u stanice metra Chodov a Roztyly. Druhý bude zajišťovat přepravu z úrovně vestibulu do úrovně autobusových zastávek směr centrum. Oba výtahy jsou uvažovány pro transport v kapacitě dvou kočárků. Modernizace se nebude týkat západní části vestibulu, kde se počítá s modernizací jako se součástí případného budoucího developerského projektu.