Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

www.dpp.cz 

Projektant:

METROPROJEKT Praha a. s., I .P. Pavlova 1786/2, Praha 2

www.metroprojekt.cz

Příkazník:

Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, Praha 2

www.ids-praha.cz

Zhotovitel stavby:

Sdružení SMP CZ a.s. + BREMA s.r.o., Pobřežní 667/78, Praha 8

www.smp.cz   www.brema.cz