Finanční zajištění projektu je aktuálně zajišťováno z vlastních zdrojů DPP. Pro samotnou realizaci se DPP pokusí zajistit alespoň částečné financování z fondů EU.