Stavba byla zahájena 1. listopadu 2016. Do 6. ledna 2017 probíhaly práce za provozu stanice s cestujícími. Od 7. ledna 2017 do 7. srpna 2017 bude stanice pro cestující uzavřena a v poslední etapě výstavby budou prováděny dokončovací práce opět již při provozu s cestujícími. Dle aktuálního plánu by měly být práce dokončeny v listopadu 2017.