Lepší doprava v Praze » Metro » Modernizace stanice metra Jinonice (2017)

Modernizace stanice metra Jinonice bude provedena v úrovni nástupiště a v úrovni pod nástupištěm, ve veřejných i služebních prostorech. Spočívá ve stavební části zejména ve snesení původních obkladů a podhledů, demontáži původního laminátového odvodňovacího systému stanice, sanaci železobetonových tybinků, injektáži průsaků a dotěsnění spár tybinků. Následně bude proveden nový nerezový odvodňovací systém a nové podhledové a obkladové prvky. Stávající obložení pilířů       a stěn ze skla Connex bude nahrazeno výrazně odolnější slinutou keramikou a desky Ekrona použité v klenbách, které jsou v dnešní době nevyhovující z požárního hlediska, budou nahrazeny lakovaným plechem. Skleněné tvarovky od autora Františka Víznera, které jsou použity na pilířích, stěnách             a za kolejištěm budou po očištění vráceny zpět a zůstane tak zachován původní vzhled stanice.

V technologické části bude kompletně modernizováno osvětlení, včetně jeho napájení a řídicího systému. Dále budou provedeny úpravy silových napájení, slaboproudých prvků, obnova výtlaků z čerpacích stanic a obnova vzduchotechnických zařízení.