• Finanční zajištění projektu je aktuálně zajišťováno z vlastních zdrojů DPP.
  • Pro samotnou realizaci se DPP pokusí zajistit financování z fondů EU.