Probíhá výběr zhotovitele stavebních prací formou veřejné zakázky. Po ukončení výběru a podpisu smlouvy o dílo bude v roce 2017 přistoupeno k vlastní realizaci.